The Albanian House - Bibliography


  Magazines:

 1. Strazimiri, B. (1975), Arkitektura dhe restaurimi i Banesës Bizbiqeve, Monumentet, 9, 127-138
 2. Riza, E. (1975), Studim për restaurimin e një Banesë me Cardak ne qytetin e Krujës, Monumentet, 9, 107-117
 3. Riza, E. and Strazimiri, B. (1979), Vështrim mbi Arkitekturën e qytetit të Korcës, Monumentet, 17, 133-144
 4. Riza, E. and Strazimiri, B. (1979), Arkitektura dhe Restaurimi i kullave të Dervish Aliut në fshatin Dukat, Monumentet,18, 105-116
 5. Riza, E. (1980), Arkitektura e banesës popullore në zonën e 'Bregut te detit'(Labëri), Monumentet, 19, 5-43
 6. Ballauri, R.(1982-2), Mbi arkitekturën e një kompleksi banimi të shek 19 brenda zonës muze të Korçës, Monumentet, 24, 55-76
 7. Cene, A. Spahia, A and Vokopola, G.(2005), 'Mbi restaurimin e piktures murale në Banesën e Zekateve', Monumentet, 127-131
 8. Banesa e Rexhep Karaj, Bulqize Peshkopi, Banesa e Xhemile Hases, Peshkopi, Kompleksi i Sali e Aqif Kadriut, Bellove, Peshkopi, (2017),Monumentet, 55, 112-133.

 9. Books:

 10. Bace, A. Meksi, A. Riza, E. Karaiskaj, Gj. Thomo, P. 1979, Historia e Arkitekturës Shqiptare,Tiranë.
 11. Bace, A. Meksi, A. Riza, E. Berati, Historia dhe arkitektura, Tiranë, Shtëpia Botuese '8 Nëntori'.
 12. Strazimiri, G.(1987), Berati, Qytet-muze, Tiranë, Shtëpia Botuese '8 Nëntori'.
 13. Riza, E. (1981), Qyteti muze i Gjirokastres(Monografi), Tiranë, Shtëpia Botuese '8 Nëntori'.
 14. Dede, A. Vunoi, Udhetim fotografik, Botimet Gent grafik.
 15. Adhami, S. and Zheku, K. 1981, Kruja dhe Monumentet e saj, Tiranë, Shtëpia Botuese '8 Nëntori'.
 16. Thomo, P. 1988, Korça, Urbanistika dhe Arkitektura, Tiranë, Kombinati Poligrafik Shtypshkronja e re.
 17. Riza, E. 1984, Ndërtime fshatare në Labëri, Tiranë, Shtëpia Botuese '8 Nëntori'.
 18. Luzati, S. 2012, Qyteti i Shkodrës, Arkitektura dhe Urbanistika gjatë Rilindjes dhe Pavarësisë Kombëtare, Tiranë, Botimet KUMI.
 19. Luzati, S. 2012, Nikola Arsen Idromeno, Personalitet i Arkitekturës së Rilindjes dhe Pavarësisë Kombëtare, Tiranë, Botimet KUMI.
 20. Gleichman,I. Pashako, F. Nesim, Eand Osmani, J,(2018), Udhëzues praktik për mbrojtjen dhe ruajtjen e banesave tradicionale në fshatrat e bregdetit të Himarës, Tiranë, Gent Grafik.

 21. CHwB Albania, Gjirokastra, A Cultural journy.
 22. Articles:

 23. Kulla e Ngujimit ne Theth.[Online], IntoAlbania. Available from: https://www.intoalbania.com/sq/atraksion/kulla-e-ngujimit-ne-theth [ Accessed 7 november2019]
 24. Muzeu i Gjon Milit.[Online]. IntoAlbania. Available from: https://www.intoalbania.com/sq/atraksion/muzeu-gjon-mili [ Accessed 7 november2019]
 25. Shtëpia -Muze e Aleksandër Moisiut.[Online]. IntoAlbania. Available from: https://www.intoalbania.com/sq/atraksion/shtepia-muze-e-aleksander-moisiut[ Accessed 7 november2019]
 26. Muzeu Etnografik i Elbasanit.[Online]. IntoAlbania. Available from: https://www.intoalbania.com/sq/atraksion/muzeu-etnografik-i-elbasanit[ Accessed 7 november2019]
 27. Kulla e Mic Sokolit.[Online]. IntoAlbania. Available from: https://www.intoalbania.com/sq/atraksion/kulla-e-mic-sokolit[ Accessed 7 november2019]
 28. Muzeu Etnografik.[Online]. IntoAlbania. Available from: https://www.intoalbania.com/sq/atraksion/muzeu-etnografik[ Accessed 7 november2019]

Vocabulary